maethu cymru

llwyddiannau lleol

llwyddiannau lleol

Rydyn ni wrth ein bodd yn dathlu pob llwyddiant, hyd yn oed y buddugoliaethau bach, ac rydyn ni’n mwynhau clywed am baru hapus rhwng plant a gofalwyr maeth.

sut beth yw maethu mewn gwirionedd?

Pwy well i siarad am y profiad o faethu yn Sir Fynwy na’n gofalwyr anhygoel?

Dyma rai o’r straeon sydd wedi ein cyffwrdd fwyaf.

Local success story Foster Wales Monmouthshire

Sam a Mark

Mae Sam a Mark yn gwpl priod a ddechreuodd faethu pan oedd eu mab eu...

gweld mwy
Woman and young girl using computer to make video call

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch

  • Cyngor Sir Fynwy yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Fynwy yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.