maethu yn sir fynwy

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

llwyddiannau lleol

sam a mark

maethu yn sir fynwy

Helpwch blant yn eich ardal leol i greu dyfodol gwell.

Ni yw Maethu Cymru Sir Fynwy – un o 22 gwasanaeth maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru sy’n newid bywydau yng Nghymru.

dysgu mwy

meddwl am faethu?


Young girl on adults shoulders outdoors exploring
pwy all faethu?

Mae pob plentyn yn unigryw, yn ogystal â'r gofal sydd ei angen arnyn nhw. Holwch i weld a allech chi fod yn ddewis da.

dysgu mwy
Young boy eating sandwich
cwestiynau cyffredin

Ydych chi'n ystyried sut mae'r broses faethu'n gweithio? Dyma beth allwch chi ei ddisgwyl.

dysgu mwy

pam maethu gyda ni?

Mae cyfoethogi bywyd plentyn yn gallu gwneud gwahaniaeth i’ch bywyd chi hefyd.

Wrth faethu yn Sir Fynwy, byddwch yn cael cefnogaeth ragorol y dydd; arweiniad wedi’i deilwra gan weithwyr cymdeithasol a seîcolegwyr hynod brofiadol, cyfeillgar a gwybodus; ffioedd cystadleuol; cyfleoedd hyfforddi a llawer iawn mwy.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

sut mae'n gweithio

Mae maethu’n her a bydd angen ymrwymiad. Ond, mae hefyd yn rhoi boddhad mawr.

Os hoffech chi ddysgu mwy am y broses o ddod yn ofalwr maeth yn Sir Fynwy, neu hyd yn oed gychwyn ar y daith dewch i ddarganfod y camau nesaf yma.

Adult and teenager embracing by sea with backs to us
y broses

Dysgwch sut mae cymryd y camau cyntaf ar eich taith faethu, a beth i'w ddisgwyl nesaf.

dysgwych mwy
Two young boys in playground playing together on seesaw
cefnogaeth a manteision

Pryd bynnag neu sut bynnag y mae ein hangen ni arnoch chi, rydyn ni yma i helpu. Mae cymorth ar gael bob amswer.

dysgwych mwy
Woman and young girl using computer to make video call

mae maethu yn sir fynwy yn haws nag y byddech chi'n ei feddwl. siaradwch â ni a dechreuwch arni heddiw.

  • Cyngor Sir Fynwy yw’r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi’n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu’ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu’n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data’n disgrifio’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Fynwy yn defnyddio’ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.