maethu yn sir fynwy

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

maethu yn sir fynwy

Rydyn ni’n credu mewn gweithio gyda’n gilydd i greu dyfodol gwell i’r holl blant yn ein hardal leol.

Ni yw Maethu Cymru Monmouthshire, rhan o nid-er-elw rwydwaith cenedlaethol o 22 gwasanaeth maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

Mae maethu’n golygu gwneud gwahaniaeth i fywyd plentyn, gan ei alluogi i gyrraedd ei lawn botensial. Rydyn ni’n gweithio’n galed i ddarparu gwasanaeth o safon uchel i blant a phobl ifanc drwy ddarparu’r holl hyfforddiant a chefnogaeth sydd eu hangen ar ein hamrywiaeth eang o ofalwyr maeth i ddiwallu eu hanghenion.

meddwl am faethu?

pwy all faethu?

Mae pob plentyn yn unigryw, yn ogystal â'r gofal sydd ei angen arnyn nhw. Holwch i weld a allech chi fod yn ddewis da.

mae'r atebion ar gael yma
mathau o faethu

Mae hyn yn gallu bod yn unrhyw beth o aros dros nos neu seibiant byr, i leoliadau mwy hirdymor. Mae pob plentyn yn wahanol, ac mae’r gofal sydd ei angen arnyn nhw hefyd yn wahanol.

beth sy'n iawn i chi?

llwyddiannau lleol

Hope

pam maethu gyda ni?

Mae cyfoethogi bywyd plentyn yn gallu gwneud gwahaniaeth i’ch bywyd chi hefyd.

Rydyn ni’n darparu hyfforddiant arbenigol, cymorth bwrpasol a lwfansau ariannol i bawb rydyn ni’n gweithio gyda nhw. Fel sefydliad nid-er-elw, rydyn ni wedi ymrwymo i feithrin hapusrwydd y plant rydyn ni’n gweithio gyda nhw. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Agreement icon

y gymuned faethu

Discussion icon

cefnogaeth

Training icon

dysgu a datblygu

Social worker icon

tîm therapiwtig (Fy Nhîm Cymorth a BASE)

sut mae maethu yn gweithio

y broses

Dysgwch sut mae cymryd y camau cyntaf ar eich taith faethu, a beth i'w ddisgwyl nesaf.

dysgwych mwy
Fostering in Monmouthshire
cwestiynau cyffredin

Ond beth yn union yw maethu, a sut mae’n gweithio? Dyma’r cwestiynau sy’n cael eu gofyn i ni drwy’r amser.

dod o hyd i'r atebion
Nick and Claire Foster Wales Monmouthshire

“Ydyn, maen nhw (plant) yn gallu dod â llawer o heriau, ac efallai y bydd rhai adegau pan fyddwch chi’n meddwl, ‘Dydw i ddim yn gwybod beth rydw i’n mynd i’w wneud nawr’, ond rydych chi’n ei weithio allan! Nid oes angen i chi wybod popeth, oherwydd mae’r hyfforddiant a gewch yn wych.”

Claire y Nick, gofalwyr maeth lleol

cysylltwch heddiw am sgwrs anffurfiol

Cyngor Sir Fynwy, Neuadd y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA
Call 01291 635682

Cursor pointer icon Phone ringing icon Open envelope icon

neu gadewch eich ymholiad isod