maethu cymru

llwyddiannau lleol

llwyddiannau lleol

Rydyn ni wrth ein bodd yn dathlu pob llwyddiant, hyd yn oed y buddugoliaethau bach, ac rydyn ni’n mwynhau clywed am baru hapus rhwng plant a gofalwyr maeth.

sut beth yw maethu mewn gwirionedd?

Pwy well i siarad am y profiad o faethu yn Sir Fynwy na’n gofalwyr anhygoel?

Dyma rai o’r straeon sydd wedi ein cyffwrdd fwyaf.

Teulu Biolegol

Gwyliwch stori lwyddiant teulu a’u taith MyST (maethu therapiwtig).

gweld mwy

Hope

Mae Hope yn siarad yn gadarnhaol am ei phrofiadau fel plentyn yn derbyn gofal.  ...

gweld mwy
Local success story Foster Wales Monmouthshire

Sam a Mark

Mae Sam a Mark yn gwpl priod a ddechreuodd faethu pan oedd eu mab eu...

gweld mwy
Woman and young girl using computer to make video call

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch

  • Cyngor Sir Fynwy yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Fynwy yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.