local success stories | Foster Wales Monmouthshire

stori

Hope

Mae Hope yn siarad yn gadarnhaol am ei phrofiadau fel plentyn yn derbyn gofal.  

Mae’n annog eraill i ystyried bod yn ofalwr maeth gan ddweud;

“Gall yr effaith y gallwch chi ei gael ar fywyd plentyn fod yn enfawr iawn.  Os oes gennych empathi, yn gallu cynnig diogelwch a man lle gall plentyn ffynnu, yna dylech roi cynnig arni”.

Story Time

Stories From Our Carers

Woman and young girl using computer to make video call

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch

  • Cyngor Sir Fynwy yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Fynwy yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.