stori

Hope

Mae Hope yn siarad yn gadarnhaol am ei phrofiadau fel plentyn yn derbyn gofal.  

Mae’n annog eraill i ystyried bod yn ofalwr maeth gan ddweud;

“Gall yr effaith y gallwch chi ei gael ar fywyd plentyn fod yn enfawr iawn.  Os oes gennych empathi, yn gallu cynnig diogelwch a man lle gall plentyn ffynnu, yna dylech roi cynnig arni”.

Story Time

Stories From Our Carers

Woman and young girl using computer to make video call

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch